Akadálymentes változat
Normál változat

Gyökerek és szárnyak.

Útravalóul talán ez a legtöbb, amit egy szülő, vagy egy pedagógus a gyermekének, a tanítványának adhat.

Görgess lejjebb

„Gyökerek és szárnyak” – útravalóul talán ez a legtöbb, amit egy szülő, vagy egy pedagógus a gyermekének, a tanítványának adhat. E gondolat jegyében dolgozunk mi is itt, a belváros szívétől néhány száz méter távolságra.

 

Több mint egy évszázaddal ezelőtt csodálatosan megépített, gondosan felújított épületünk, hatalmas, füvesített, fajátszóteres udvarunk optimális lehetőségeket biztosít ahhoz, hogy mindaz a testi – lelki – szellemi érték, mellyel tanítványinkat gazdagítani szeretnénk, méltó környezetben valósulhasson meg.

 

Nevelő – oktató munkánkban a magas színvonalú oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy diákjaink Istent, Hazát és Embertársaikat szerető, érzelmeikben gazdag, önmagukat és embertársaikat elfogadó, boldog emberek legyenek.

 

Intézményünk egész működése a keresztény – nemzeti és pedagógiai értékek élményekben gazdag megvalósítására fókuszál.

 

Gyermeket és szüleiket is befogadó családias attitűdünkkel, Krisztus örömhírének továbbadásával igyekszünk minden embert értékeiben erősíteni és gazdagítani. Ezért is írtuk iskolánk zászlajára jelmondatul Jézus szavait: „Szeresd felebarátodat, mint önmagad!”

 

PREAMBULUM

A SZENT IMRE KATOLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ

 

„Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” Így szól iskolánk jelmondata. Sok könyvtárat meg lehetne tölteni azokkal a könyvekkel, melyek a szeretetről szólnak, vagy annak fontosságát hirdetik.

Számunkra Jézus főparancsolata azért jelenti iskolánk jelmondatát, mert ebben látjuk minden személyiségfejlesztő pedagógiai munka alapját és lényegét. Viktor E. Frankl, a XX. század egyik legkarizmatikusabb pszichiátere ezt így foglalja össze:

„Senki sem ismerheti meg teljesen egy másik ember lényegét, csak akkor, ha szereti. A szeretete teszi képessé arra, hogy meglássa a szeretett személy alapvető vonásait és tulajdonságait; sőt mi több, meglássa a benne rejlő lehetőségeket is.”

Hisszük és valljuk, hogy mind óvodásaink, mind iskolás diákjaink számára a szeretetből kinövő önbizalom és önbecsülés, továbbá az embertársainknak odaadott értékeink jelentik az ember boldogságának alapját. Ennek a boldogságnak nélkülözhetetlen, elengedhetetlen része és alkotóeleme: Jézus Krisztus.

Intézményünk minden pedagógusa, pedagógiai programunk teljes szakmai tartalma arra fókuszál, hogy Jézus Krisztust követve, a hozzánk járó gyermekek teljes személyiségét kibontakoztatva adja át keresztény, nemzeti, pedagógiai és ismeretbeli értékeit.

Tesszük mindezt a Gondviselés segítségével, a magunk családias-befogadó szellemiségével, a szülők, plébániai közösségeink, városunk és nemzetünk örömére és hasznára egyaránt.

 

Iskolánk célja, a keresztény értékrend alapjain nyugvó, a magyar hagyományokat tiszteletben tartó, családias hangulatú, gyermekközpontú nevelés-oktatás megvalósítása. Egészséges lelkületű, kiegyensúlyozott életvitelű, keresztény ifjúság nevelése.