Akadálymentes változat
Normál változat

Tájékoztató gyermek étkezésével kapcsolatban

2021-10-06

Görgess lejjebb

Étkezés igénylése, módosítása:

Étkezést igényelni, az egyszeri, illetve a háromszori étkezés módosítására mindig az igény benyújtását követő hónap első napjától van lehetőség. Étkezés igénylésére vagy változtatási igényre vonatkozó nyilatkozatot legkésőbb a hónap utolsó tanítási napja előtt 3 munkanappal lehet benyújtani.

 

Kedvezmény érvényesítése:

Amennyiben a szülő kedvezményesen díjon kívánja igénybe venni az étkezést, azt a nyilatkozat kitöltésével és az igazoló okmány benyújtásával teheti meg. A kitöltött nyilatkozat és az okmány beküldése után van lehetőség a kedvezmény figyelembe vételére.

Az igazolás vagy a határozat lejártát követően az újabb érvényes igazolás, határozat beérkezéséig teljes térítési díjat kell megfizetni.

Lehetőség van a tanév folyamán, tárgyéven belül új kedvezmény érvényesítésére, amennyiben a szükséges nyilatkozat és az okmány benyújtásra kerül.

(pl.: December hónapban válik jogosulttá a tanuló kedvezményre, de az igazolás január hónapban kerül benyújtásra, akkor a kedvezményre való jogosultságot január első tanítási napjától lehet érvényesíteni.)

 

Az étkezési kedvezmény jogcíméhez szükséges csatolni a következő igazolásokat:

- hatósági bizonyítvány családi pótlék folyósításáról,

- határozat rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről,

- tartós betegség igazolásának másolata,

- szakértői vélemény sajátos nevelési igényű (SNI) közoktatási státusztról.

 

Kedvezmények mértéke:

- az 1 – 8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres

  gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 100%-a,

- három– vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50-%-a,

- tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek,SNI-s tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-a

.-nevelési támogatásban részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 100 %-a.

 (Megjegyzés: A BTM-es státusz nem jogosít kedvezményre.)

 

Étkezés lemondása:

A gyermekétkeztetést betegség vagy egyéb ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a szülőnek be kell jelentenie még az nap vagy a távolmaradást követő első munkanap 9. oo óráig (hétfő esetén, pénteken). Jelezni kell a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból a gyermekétkeztetést.

A nem lemondott étkezést a szülőnek ki kell fizetni.

Tekintettel arra, hogy a kedvezményben részesülő, illetve az ingyenesen étkező gyermek étkeztetését az intézmény fizeti, kérjük, hogy a gyermek távolléte esetén az étkezést feltétlenül lemondani szíveskedjen.

 

Végleges étkezés lemondásra a kérelem benyújtását követő hónap első napjától van lehetőség. Lemondási igényét legkésőbb a hónap utolsó tanítási napja előtt 3 munkanappal teheti meg.

 

Étkezési térítési díj megfizetése:

A tárgyhavi étkezési térítési díj befizetése az előre meghatározott beszedési napokon történik. Fizetés elmaradása esetén az Intézmény jogosult az étkezést lemondani.

A készpénzes befizetés mellett lehetőséget biztosítunk az étkezési térítési díj csoportos beszedési megbízással való megfizetésére. Amennyiben szeretne élni a lehetőséggel, szíveskedjen számlavezető bankjában felhatalmazást adni a csoportos beszedési megbízás teljesítésére. Az ehhez szükséges azonosító számot a Gazdasági Irodában kell kérni.

     Név: Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola

     Számlaszám: 11732002-20345255

     Cím: 6000, Kecskemét, Szent Imre u. 9.

     Banki azonosító: A18367760

     Fogyasztó azonosítója: Gazdasági Irodában megadott szám

 

Étkezés igénylése, lemondása és egyéb tájékoztatások:

- Intézmény portája: 76/ 505-736                                                                                                                                          -Gazdasági iroda, Kókainé Balogh Erika: 76-505-736/14 mellék vagy szentimre.gazdasagi@gmail.com

 

Megértését és együttműködését köszönjük.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Tisztelettel:             Iskola vezetősége        


További bejegyzések olvasása itt:

Hírek